Privacyverklaring The Interdependent

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens The Interdependent van relaties heeft, waarvoor, hoe we deze gegevens beveiligen en hoe lang wij ze bewaren.

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij info@theinterdependent.net.

Wij voldoen aan de gestelde eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

Wat is The Interdependent

The Interdependent is een organisatie van NewGenes holding BV

Dr Guepinlaan 16
4032 NJ Ommeren

KvK 59480963.

The Interdependent houdt kantoor op Dr Guepinlaan 16, 4032 NJ Ommeren en is op het internet te vinden op www.theinterdependent.net.

Welke diensten biedt The Interdependent aan

The Interdependent biedt adviesdiensten in brede zin aan, aan organisaties en zelfstandige professionals. Denk daarbij aan ontwikkeling door middel van Training. Advies bij persoonlijke ontwikkeling en creatieve concepten.

Welke gegevens verzamelt The Interdependent via de website, waarvoor worden die gebruikt en bewaartermijn

Contactformulieren

Bezoekers aan onze website kunnen op een aantal plekken een reactie geven via een contactformulier. Wij verzamelen dan de volgende gegevens:

Voornaam + achternaam
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
URL van de website
Berichtgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om het gevraagde contact op te nemen met de bezoeker en zo de gegevens te hebben die logischerwijs nodig zijn in onze dienstverlening.
Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van The Interdependent of indien wij geen relatie aangaan, worden de gegevens van het contactformulier na maximaal twee jaar verwijderd. U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken ConvertKit voor het verzenden van nieuwsbrieven aan onze geïnteresseerden en klanten. Via onze website kunt u zich daarvoor aanmelden. Dan worden voornaam, achternaam en e-mailadres geregistreerd. Bij het accepteren van een offerte van ons, gaat u eveneens akkoord met aanmelding, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van actualiteiten.
Uw gegevens worden bewaard in de database van ConvertKit totdat u zich afmeldt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een speciale link in de nieuwsbrief, waarna u automatisch wordt verwijderd uit het bestand. Wij houden geen aparte database bij voor de nieuwsbrief.

Het gebruik van cookies door The Interdependent

The Interdependent gebruikt alleen analytische cookies van derden (geen functionele of tracking cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden.
De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van Facebook en Google Analytics en worden via aparte software (plugin) gekoppeld aan onze website.
U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).
The Interdependent gebruikt geen eigen cookies.
Door gebruik te maken van onze site, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Gebruik van Google Analytics door The Interdependent

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, rapporten over de site-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze site kunt benutten. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke gegevens verzamelt The Interdependent offline en bewaartermijn

Ten behoeve van de afwikkeling van de opdracht en de facturatie verzamelen wij de volgende gegevens:

Voornaam + achternaam
Bedrijfsnaam
Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
Telefoonnummer
E-mailadres
Webadres

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en vervolgens af te rekenen. Deze gegevens worden bewaard zolang een bezoeker klant is van The Interdependent en zolang wettelijk vereist is door o.a. de Belastingdienst.
U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in onze financiële administratie. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Hoe beveiligt The Interdependent persoonsgegevens

The Interdependent neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorvuldigheid van handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Interdependent verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen dan onder genoemde samenwerkingspartijen. Wij verstrekken uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de Belastingdienst. Indien wij werken met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:
Nieuwsbrievensysteem ConvertKit
Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onze klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Indien u hiervoor een verzoek heeft, stuur een mail aan info@theinterdependent.net met daarin de toelichting.

Klacht

Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij The Interdependent, info@theinterdependent.net.
Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heeft u het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Uw privacy is belangrijk. The Interdependent vindt privacy belangrijk en doet al het mogelijke om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u vragen heeft of verdere informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen.